Buradasınız : Ana Sayfa //Göz Sağlığı//Diplopi (Çift Görme Hastalığı) Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Var mı?

Diplopi (Çift Görme Hastalığı) Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Var mı?

Diplopi, tek nesnenin iki görüntü olarak algılanmasıdır. Diplopi, monoküler ya da binoküler olabilir. Monoküler diplopi, yalnız bir göz açık iken bulunur. Binoküler diplopi, gözlerden biri kapatıldığında ortadan kaybolur.

cift gorme hastaligi

Fiziki Muayene

Muayeneye ateş yönünden yaşam bulgularına ve taksisite bulguları (ör., tükenmişlik, konfüzyon) için genel görünüme bakılarak başlanır.

Göz muayenesine her bir gözde ayrı ayrı ve her iki gözde birlikte görme keskinliği (düzeltme ile) ölçülerek başlanır; bu aynı zamanda diplopinin monoküler mi yoksa binoküler mi olduğunu belirlemede yardımcı olur. Göz muayenesinde tek ya da her iki gözün dışa doğru bombeleşmesine, göz kapağı düşmesine, pupilla anormalliklerine ve göz hareketlerinde eşleşmenin ortadan kalkmasına ve göz hareket testleri sırasında nistagmus olup olmadığına bakılır. Oftalmoskopi yapılmalıdır; lenslerdeki (ör., katarakt, yerinden çıkma) ve retina (ör., ayrılma) bozukluklarına özellikle bakılmalıdır.

Göz hareketleri, hasta başını sabit tutarken muayene edenin parmağını, sağa, sola, yukarı, aşağı, her iki tarafa diyagonal uç noktalara ve son olarak da hastanın burnuna doğru içeriye (konvergens) izlemesi istenerek incelenir. Ancak, göz hareketlerinde diplopiye neden olabilecek hafif parazit bu tür muayenede gözden kaçabilir.

Eğer diplopi tek bakış yönünde oluşursa, her bir görüntüyü oluşturan göz, diğer gözün önüne bir kırmızı cam konup testin tekrarlanması ile belirlenebilir. Daha periferde olan görüntü paretik gözden kaynaklanmaktadır; örneğin, eğer daha periferde olan görüntü kırmızı ise, kırmızı cam ile kapatılmış olan göz paretik olan gözdür. Eğer bu incelemeyi yapmak için kırmızı cam yoksa, hastanın paretik olan gözü hasta tek tek gözünü kapatarak belirlenebilir. Bu durumda paretik olan göz, kapatıldığında daha periferde olan görüntünün kaybolduğu gözdür.

Diğer kraniyal sinirler incelenir ve güç, duyu, refleksler, serebellar fonksiyon ve yürümenin gözlenmesini de kapsayacak şekilde nörolojik muayenenin geri kalan kısmı tamamlanır. Muayenenin nöroftalmolojik kapsamı dışında kalan ilgili diğer öğeleri boynun guatr yönünden elle muayenesini ve tibia üzerindeki dokunun pretibial miksödem (Graves hastalığı) için incelenmesini içerir.

Testler

Monoküler diplopi bulunan hastalar ek test yapılmasına gerek olmaksızın oküler patolojinin değerlendirilmesi için bir göz hastalıkları uzmanına gönderilir.

Binoküler diplopi olması durumunda, tek taraflı, tek kraniyal sinir palsisi bulunan, pupilla ışık yanıtlan normal olan ve başka belirti ya da bulgulan olmayan hastalar genellikle ek test yapılmadan birkaç hafta izlenebilir. Birçok olguda kendiliğinden düzelme görülür. Hastayı izlemek ve daha ileri kusurları saptamak için oftalmolojik değerlendirme yapılabilir.

Çoğu diğer hastada orbita, kraniyal ya da santral sinir sistemi bozukluklarını saptamak için MRG ile (eğer göz içinde metal bir yabancı cisim şüphesi varsa ya da başka bir MRG kontraindikasyonu bulunuyorso ya da erişim sorunu varsa, yerine BT olabilir) nöro görüntüleme incelemesi yapılabilir. Bulguları enfeksiyon, anevrizma ya da akut ( < 3 saat) inme düşündüren hastalarda görüntüleme incelemesi hemen yapılmalıdır.

Graves hastalığı özellikleri olan hastalara tiroid testleri (serum tiroksin [T.J ve tiroid-stimulan hormon [TSH] düzeyleri) yapılmalıdır. Aralıklı diplopi bulunan hastalarda miyasteniya ve multipl skleroz için testler yapılması önemle düşünülmelidir.

Diplopi Tedavisi

Tedavi, altta yatan bozukluğun yönetilmesine odaklanır.

Kaynak : Merck Manual

Etiketler: , , , ,

Copyright © 2014 Sağlık ve Güzellik. Tüm hakları saklıdır. | Sitemap
Türkçe Çeviri ViraListe.